📸 اولین خانه صخره ای 🔺در سال۲۰۱۴شرکتی استرالیایی ...- کانال آکابانو

📸 اولین خانه صخره ای 🔺در سال۲۰۱۴شرکتی استرالیایی خانه ای در سواحل ویکتوریا ساخت که تاکنون هیچ شرکتی درجهان انرا انجام نداده،ساخت خانه5طبقه بالای صخره ای دردریا/منبع: مهر @akabano

لايک انتشار در تلگرام