یکی از سر شبکه های اصلی منافقین که با هدف ایجاد تش...- کانال آکابانو

یکی از سر شبکه های اصلی منافقین که با هدف ایجاد تشنج در جریان تشییع آیت الله هاشمی وارد کشور شده بود در اصفهان دستگیر شد/بسیج نیوز @akabano

لايک انتشار در تلگرام