سردار سلیمانی: آقای هاشمی هم استکبارستیز بود هم صه...- کانال آکابانو

سردار سلیمانی: آقای هاشمی هم استکبارستیز بود هم صه...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

سردار سلیمانی: آقای هاشمی هم استکبارستیز بود هم صهیونیست‌ستیز/منبع:رصد @akabano

لايک انتشار در تلگرام