🎥 رهبر انقلاب: اینکه میگویند امیرالمومنین خانه نشی...- کانال آکابانو

🎥 رهبر انقلاب: اینکه میگویند امیرالمومنین خانه نشی...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

🎥 رهبر انقلاب: اینکه میگویند امیرالمومنین خانه نشین شد دروغ است!‌ ‌على (ع) يک روز هم با جامعه‌اش قهر نكرد. 📺 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام