من فراوان دوستت دارم ولی افسوس وحیف تو مرا با چشم...- کانال آکابانو

من فراوان دوستت دارم ولی افسوس وحیف تو مرا با چشم تر هر شب ز یادت میبری... @akabano @akabano

لايک انتشار در تلگرام