ویدیو: حاشیه های اولین کنفرانس خبری ترامپ/مشاجره ب...- کانال آکابانو

ویدیو: حاشیه های اولین کنفرانس خبری ترامپ/مشاجره ب...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

ویدیو: حاشیه های اولین کنفرانس خبری ترامپ/مشاجره باخبرنگارCNN - ‏خبرنگار CNN: شما به رسانه ماحمله کردید. بگذاریدسوال بپرسم - ترامپ: نمیگذارم سوال بپرسی. بی‌ادب نباش.بی‌ادب نباش. شما خبر جعل می‌کنید!

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط